ERP = Toiminnanohjausjärjestelmä 

ERP:illä / ERP-järjestelmällä tarkoitetaan yrityksen kokonaisvaltaista toiminnanohjausjärjestelmää. ERP-tulee englanninkielisistä sanoista Enterprise Resource Planning. 

Suomenkielisessä Wikipediassa ERP:istä on lyhyt kuvaus: (http://fi.wikipedia.org/wiki/ERP).

Laajempi kuvaus löytyy englanninkielisestä Wikipediasta: (Http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning) 

ERP:issä on laaja valikoima toisiinsa integroituja toimintoja, kuten:

 • valmistuksen hallinta
 • toimitusketjun hallinta
 • projektien hallinta
 • huollonhallinta
 • varastonhallinta
 • tuotannonohjaus
 • materiaalinhallinta

Täydellisimpiin järjestelmiin kuuluvat myös

 • asiakashallinta
 • talouden hallinta
 • henkilöresurssien hallinta
 • dokumenttien / tietovarastojen hallinta
 • omaisuudenhallinta

Nykyaikaisissa järjestelmissä toiminnot ovat erillisiä moduleita, joita voidaan ostaa ja ottaa käyttöön vaiheittain.

 

 

 

 

Tarvitaanko ERP - riittääkö CRM - vai tarvitaanko kumpaakaan? 

Hyvään toiminnanohjaukseen ei välttämättä tarvita "toiminnanohjausjärjestelmä"- tai "ERP"- sanaa nimessään kantavaa ohjelmistoa. Tärkeintä on, että yrityksen järjestelmät auttavat yritystä toimimaan kannattavasti ja asiakaslähtöisesti. Varsinainen toiminnaohjaus / ERP oh tarpeen silloin kun halutaan keskittää eri toiminnot yhteen järjestelmään.

Ja on hyvä tiedostaa, että tietojärjestelmän tärkein osa on ihminen. Yhdessä tekemällä ja kouluttamlla järjestelmästä saadaan toimiva työväline.

Sama koskee asiakashallintaa ja CRM-ohjelmistoja. Asiakassuhteiden hallinta on kaikissa yrityksissä jo tavalla tai toisella olemassa, vaikka siihen erityisesti tarkoitettua ohjelmistoa ei olisikaan käytössä. Mutta asiakassuhteiden hallintaa voidaan aina parantaa. Yleensä siihen tarvitaan CRM-ominaisuuksilla varustettu tietojärjestelmä.

Nykyiset CRM-järjestelmät sisältävät vähintään operatiivisen asiakashallinnan perustoiminnot:

 • markkinointi-CRM
 • myynti-CRM
 • palvelu-CRM

Jotkut CRM-ohjelmistot ovat laajennettavissa monipuolisiksi toiminnanohjausjärjestelmiksi. Mm. vTigerCRM. Yleensä CRM:stä puuttuu varsinainen taloushallinto. Laskutustoiminto niihin voi kuulua.

Taloushallintopainotteisten ohjelmistojen CRM-ominaisuudet eivät yleensä ole riittäviä vaativaan asiakkuuksienhallintaan ja asiakkuuksien johtamiseen.

Asiakaspalvelunäkökulmasta suunniteltujen toiminnanohjausjärjestelmien (ERP:ien) CRM-ominaisuudet ovat usein myös riittäviä asiakashallintaan.

 

Open Source - mahdollisuus myös toiminnanohjauksessa (ERP) ja asiakashallinnassa (CRM)

Maksuttomiin open souce - lisenssiointiin perustuvat ohjelmistot alentavat järjestelmän rakentamisen alkuinvestointia.

Tärkeää on huomata, että maksuttomat lisenssit alentavat ICT-järjestelmien kokonaisinvestointia vain lisenssien osalta. Muut kustannukset (käyttöönotto, koulutus, ylläpito, palvelinkustannukset, jne. ) pysyvät samana tai ne voivat olla jopa korkeampia kuin maksullisien lisenssien pohjalta rakennetulla järjestelmillä. Näin on erityisesti, mikäli erikoistunutta asiantuntemusta valitulle open source ohjelmistolle ei ole helposti saatavilla.

Suomessa on muutamia open source toiminnanohjausjärjestelmiä käytössä. CRM-ohjelmistojen osalta käyttöönottoja on runsaasti.

Open source ERP (+ CRM) -ohjelmistoja, mm:

Avoimen lähdekoodin lisenssimaksuton CRM-ohjelmisto voi tarjota hyvän kasvupolun kokonaisvaltaiseen yrityksen toiminnanohjaukseen.

CRM-ohjelmistot sisältävät usein ERP-tyyppisiä toimintoja ja taloushallinnon toiminnallisuuksia tai näiden integrointiin tarkoitettuja rajapintoja. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa integroinnit ovat usein helpommin toteutettavissa - varsinkin jos tarvitaan räätälöiyjä ominaisuuksia.

Esimerkiksi avoimeen lähdekoodiin perustuva vTiger CRM sisältää CRM-ominaisuuksien lisäksi mm. perustasoisen tuotehallinnan, varastotoiminnot ja laskutuksen. Myös sähköisen taloushallinnon integrointi tai tietojen siirto CRM:n ja talouhallinnonohjelmiston välillä on mahdollista. Esimerkiksi Stratman Oy on kehittänyt verkkolaskutusta, IBAN-tilinumerointia / SEPA-tilisiirtoja tukevan laskutusjärjestelmän vTigerCRM:ään.

Tunnetuimmat avoimen lähdekoodin CRM ohjelmistot Suomessa:

 

PK-yritys ja toiminnanohjausjärjestelmä - ERP

Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) mielletään usein suurten kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten järjestelmiksi, joita käytetään yhdistämään ja automatisoimaan yrityksen eri osastojen tai yksiköiden toimintoja. Tällä hetkellä liiketoimintajärjestelmien toimittajat uskovat PK-yritysten järjestelmien omaavan suurimman kasvupotentiaalin. 

Kilpailun kiristyessä ja asiakaspalvelulle asetettujen vaatimusten kasvaessa on asiakaslähtöisten järjestelmien tarve kasvanut. Siksi mm. asiakashallintajärjestelmät (CRM) ovat jo yleistyneet PK-yrityksissä. Nyt PK-yritysten kannalta lupaava muutos on jo alkanut myös toiminnanohjausjärjestelmien osalta. 

Yleensä PK-yritys on hankkinut keveän taloushallinnon ja palkkalaskennan ohjelmiston toimintansa perustyövälineeksi.  Yrityksen kasvaessa ohjelmisto on mahdollisesti muunnettu tai korvattu toiminnanohjausjärjestelmällä. Nämä muutosprojektit ovat usein epäonnistuneet.

Pienimpien PK-yritysten ei useinakaan ole ollut mahdollista investoida varsinaisiin toiminnanohjausjärjestelmiin niiden hintatason ja käyttöönoton yhteydessä syntyvien suurten kustannusten ja määrittelytyömäärien vuoksi.

Toiminnanohjaus PK-yrityksiin aikaisempaa edullisemmin

Viimeaikoina markkinoille on tullut useita pienille ja kasvaville yrityksille soveltuvia ratkaisuja.   Suuret toimittajat ovat kehittäneet modulaarisia ratkaisuja. PK-yritys voi ottaa käyttöön tarvitsemansa toiminnot. Markkinoille on tullut myös erityisesti PK-yrityksille tarkoitettuja toiminnanohjausratkaisuja. Lisenssimallit ovat kehittyneet. Käyttöönottoa on yksinkertaistettu. Ohjelmistojen vuokrauspalvelut, SaaS-pohjaiset palvelumallit ovat yleistyneet.  jne.

Monissa ohjelmistoissa on huomioitu mm. taloushallinnon osalta suomalainen kirjanpitokäytäntö ja lainsäädäntö.  Jotkut ohjelmisto eivät sisällä kirjanpitoa tai taloushallintoa vaan tarjoavat yrityksen nykyiseen taloushallinnon ohjelmistoon valmiin tai räätälöitävän rajapinnan.

ERP-aiheisia linkkejä

BBC:n englanninkielinen artikkeli: "Do small firms need big software? "