Toiminnanohjaus sivusto

www.toiminnanohjaus.fi - tukea toiminnanohjauksen kehittämiseen

Toiminnanohjaus.fi-sivuston tarkoituksena on antaa PK-yrityksille puolueetonta tietoa liiketoimintajärjestelmistä - erityisesti toiminnanohjausjärjestelmistä, ERP:eistä. Toinen painopistealue on asiakashallinta ja CRM - järjestelmät. Myös taloushallinto- tuotannonohjaus-ja projektihallintajärjestelmien hankkijat vierailevat sivuilla yhä useammin.

Sivuston kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti sen n. 5-vuotisen olemassaolon aikana. Yhä useammin saamme järjestelmien toimittajilta ehdotuksia linkeiksi, uusiksi kategorioiksi. Myös uudet juttuehdotukset ovat tervetulleita.

Miten sivustoa kehitetään, riippuu käyttäjiltä saatavasta palautteesta. Mahdollisuuksia on runsaasti, aina laajasta yhteisöllisesti toteutetusta sisällöstä vuorovaikutteisin keskusteluihin yms. toimintoihin.

Tietoja pitää yllä Stratman Oy. Stratman on sähköisen liiketoiminnan asiantuntijapalveluja toimittava yritys.