Toiminnanohjaus.fi

www.toiminnanohjaus.fi - tukea toiminnanohjauksen kehittämiseen

Tämän sivuston tarkoituksena on antaa PK-yrityksille puolueetonta tietoa liiketoimintajärjestelmistä - erityisesti toiminnanohjausjärjestelmistä, ERP:eistä. Toinen painopistealue on asiakashallinta ja CRM - järjestelmät.

Miten sivustoa kehitetään, riippuu käyttäjiltä saatavasta palautteesta. Mahdollisuuksia on runsaasti, aina laajasta yhteisöllisesti toteutetusta sisällöstä vuorovaikutteisin keskusteluihin yms. toimintoihin.

Tietoja pitää yllä Stratman Oy. Stratman on sähköisen liiketoiminnan asiantuntijapalveluja toimittava yritys.

  

 {donate valo=x}