PK-yritys ja ERP

PK-yritys ja toiminnanohjausjärjestelmä - ERP

Toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) mielletään usein suurten kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten järjestelmiksi, joita käytetään yhdistämään ja automatisoimaan yrityksen eri osastojen tai yksiköiden toimintoja. Tällä hetkellä liiketoimintajärjestelmien toimittajat uskovat PK-yritysten järjestelmien omaavan suurimman kasvupotentiaalin. 

Kilpailun kiristyessä ja asiakaspalvelulle asetettujen vaatimusten kasvaessa on asiakaslähtöisten järjestelmien tarve kasvanut. Siksi mm. asiakashallintajärjestelmät (CRM) ovat jo yleistyneet PK-yrityksissä. Nyt PK-yritysten kannalta lupaava muutos on jo alkanut myös toiminnanohjausjärjestelmien osalta. 

Yleensä PK-yritys on hankkinut keveän taloushallinnon ja palkkalaskennan ohjelmiston toimintansa perustyövälineeksi.  Yrityksen kasvaessa ohjelmisto on mahdollisesti muunnettu tai korvattu toiminnanohjausjärjestelmällä. Nämä muutosprojektit ovat usein epäonnistuneet.

Pienimpien PK-yritysten ei useinakaan ole ollut mahdollista investoida varsinaisiin toiminnanohjausjärjestelmiin niiden hintatason ja käyttöönoton yhteydessä syntyvien suurten kustannusten ja määrittelytyömäärien vuoksi.

Toiminnanohjaus PK-yrityksiin aikaisempaa edullisemmin

Viimeaikoina markkinoille on tullut useita pienille ja kasvaville yrityksille soveltuvia ratkaisuja.   Suuret toimittajat ovat kehittäneet modulaarisia ratkaisuja. PK-yritys voi ottaa käyttöön tarvitsemansa toiminnot. Markkinoille on tullut myös erityisesti PK-yrityksille tarkoitettuja toiminnanohjausratkaisuja. Lisenssimallit ovat kehittyneet. Käyttöönottoa on yksinkertaistettu. Ohjelmistojen vuokrauspalvelut, SaaS-pohjaiset palvelumallit ovat yleistyneet.  jne.

Monissa ohjelmistoissa on huomioitu mm. taloushallinnon osalta suomalainen kirjanpitokäytäntö ja lainsäädäntö.  Jotkut ohjelmisto eivät sisällä kirjanpitoa tai taloushallintoa vaan tarjoavat yrityksen nykyiseen taloushallinnon ohjelmistoon valmiin tai räätälöitävän rajapinnan.

ERP-aiheisia linkkejä

BBC:n englanninkielinen artikkeli: "Do small firms need big software? "