ERP vai CRM vai muu

Tarvitaanko ERP - riittääkö CRM - vai tarvitaanko kumpaakaan? 

Hyvään toiminnanohjaukseen ei välttämättä tarvita "toiminnanohjausjärjestelmä"- tai "ERP"- sanaa nimessään kantavaa ohjelmistoa. Tärkeintä on, että yrityksen järjestelmät auttavat yritystä toimimaan kannattavasti ja asiakaslähtöisesti. Varsinainen toiminnaohjaus / ERP oh tarpeen silloin kun halutaan keskittää eri toiminnot yhteen järjestelmään.

Ja on hyvä tiedostaa, että tietojärjestelmän tärkein osa on ihminen. Yhdessä tekemällä ja kouluttamlla järjestelmästä saadaan toimiva työväline.

Sama koskee asiakashallintaa ja CRM-ohjelmistoja. Asiakassuhteiden hallinta on kaikissa yrityksissä jo tavalla tai toisella olemassa, vaikka siihen erityisesti tarkoitettua ohjelmistoa ei olisikaan käytössä. Mutta asiakassuhteiden hallintaa voidaan aina parantaa. Yleensä siihen tarvitaan CRM-ominaisuuksilla varustettu tietojärjestelmä.

Nykyiset CRM-järjestelmät sisältävät vähintään operatiivisen asiakashallinnan perustoiminnot:

  • markkinointi-CRM
  • myynti-CRM
  • palvelu-CRM

Jotkut CRM-ohjelmistot ovat laajennettavissa monipuolisiksi toiminnanohjausjärjestelmiksi. Mm. vTigerCRM. Yleensä CRM:stä puuttuu varsinainen taloushallinto. Laskutustoiminto niihin voi kuulua.

Taloushallintopainotteisten ohjelmistojen CRM-ominaisuudet eivät yleensä ole riittäviä vaativaan asiakkuuksienhallintaan ja asiakkuuksien johtamiseen.

Asiakaspalvelunäkökulmasta suunniteltujen toiminnanohjausjärjestelmien (ERP:ien) CRM-ominaisuudet ovat usein myös riittäviä asiakashallintaan.