Open source ERP. CRM voi olla kasvupolku toiminnanohjaukseen

Open Source - mahdollisuus myös toiminnanohjauksessa (ERP) ja asiakashallinnassa (CRM)

Maksuttomiin open souce - lisenssiointiin perustuvat ohjelmistot alentavat järjestelmän rakentamisen alkuinvestointia.

Tärkeää on huomata, että maksuttomat lisenssit alentavat ICT-järjestelmien kokonaisinvestointia vain lisenssien osalta. Muut kustannukset (käyttöönotto, koulutus, ylläpito, palvelinkustannukset, jne. ) pysyvät samana tai ne voivat olla jopa korkeampia kuin maksullisien lisenssien pohjalta rakennetulla järjestelmillä. Näin on erityisesti, mikäli erikoistunutta asiantuntemusta valitulle open source ohjelmistolle ei ole helposti saatavilla.

Suomessa on muutamia open source toiminnanohjausjärjestelmiä käytössä. CRM-ohjelmistojen osalta käyttöönottoja on runsaasti.

Open source ERP (+ CRM) -ohjelmistoja, mm:

Avoimen lähdekoodin lisenssimaksuton CRM-ohjelmisto voi tarjota hyvän kasvupolun kokonaisvaltaiseen yrityksen toiminnanohjaukseen.

CRM-ohjelmistot sisältävät usein ERP-tyyppisiä toimintoja ja taloushallinnon toiminnallisuuksia tai näiden integrointiin tarkoitettuja rajapintoja. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa integroinnit ovat usein helpommin toteutettavissa - varsinkin jos tarvitaan räätälöiyjä ominaisuuksia.

Esimerkiksi avoimeen lähdekoodiin perustuva vTiger CRM sisältää CRM-ominaisuuksien lisäksi mm. perustasoisen tuotehallinnan, varastotoiminnot ja laskutuksen. Myös sähköisen taloushallinnon integrointi tai tietojen siirto CRM:n ja talouhallinnonohjelmiston välillä on mahdollista. Esimerkiksi Stratman Oy on kehittänyt verkkolaskutusta, IBAN-tilinumerointia / SEPA-tilisiirtoja tukevan laskutusjärjestelmän vTigerCRM:ään.

Tunnetuimmat avoimen lähdekoodin CRM ohjelmistot Suomessa: